Menu: Stałe informacje:

W zakrystii lub kancelarii parafialnej można zamawiać Msze Św. w intencjach bliskich zarówno żyjących ( z okazji urodzin, imienin, rocznic przyjęcia sakramentów świętych, dziękczynne i o potrzebne łaski)  jak i za zmarłych (z rodziny, krewnych, przyjaciół i znajomych)

Warto wiedzieć:

Porządek Mszy św.

Dni powszednie
7:00, 18:00
Niedziele i święta
8:00; 10:00; 12:00; 18:00
(w sobotę o 18:00)

Sakrament pokuty:
codziennie - 20 min. przed Mszą św.

List biskupa

List bpa Stefana Cichego na niedzielę 1 czerwca 2014 r.

2014-05-29

Wyznawajmy przed Chrystusem Eucharystycznym: Pan mój i Bóg mój!

Komunikat Administratora Apostolskiego

przed rozpoczęciem I Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego

 

Czcigodni Bracia w kapłaństwie,

Wielebne Siostry zakonne,

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie!

Przed 9 laty, 30 kwietnia 2005 r., rozpocząłem posługę biskupią w Kościele Legnickim. Przeżywaliśmy wtedy ogłoszony przez św. Jana Pawła II Rok Eucharystii.

Przez lata mego biskupiego posługiwania w diecezji legnickiej często mówiłem o Eucharystii i zachęcałem do udziału w niedzielnej Mszy św. Obecnie na zakończenie posługi zachęcam do udziału w celebracjach Pierwszego Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w dniach od 8 do 19 czerwca 2014 r.  

W liście pasterskim odczytanym 15 grudnia ubiegłego roku pisałem, że hasłem Kongresu są słowa św. Tomasza Apostoła: „Pan mój i Bóg mój!” oraz przypomniałem fragment hymnu kongresowego nawiązujący do tych słów.

Przygotowane zostały katechezy eucharystyczne, odprawiane były nabożeństwa. Główny akcent stawiamy na umiłowanie adoracji Najświętszego Sakramentu. To ona pozwala bezpośrednio doświadczyć obecności żywego, zmartwychwstałego Pana i prowadzi do głębokiej wiary.

1. Program Kongresu

Zadaniem Kongresu jest skupienie wiernych wokół Chrystusa Eucharystycznego, ożywienie pobożności eucharystycznej i uczynienie Eucharystii naszym największym skarbem, bo ona jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. W poszczególne dni Kongresu odbywać się  będą w różnych miejscach diecezji spotkania modlitewne (Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, procesja) oraz refleksja nad miejscem Eucharystii w naszym życiu. Plakaty i ogłoszenia parafialne będą informować o spotkaniach grup wiernych, ruchów i stowarzyszeń działających w diecezji. W wyznaczonych miejscach diecezji będą miały miejsce tzw. Stacje kongresowe, a w parafiach będziemy na modlitwie łączyć się z ich uczestnikami.

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego w Sanktuarium w Krzeszowie spotkają się ruchy charyzmatyczne.

W Święto Matki Kościoła w  Lubinie zgromadzi się środowisko Ludzi Pracy i Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli, by na sesji naukowej rozważać prawdę o świętowaniu niedzieli, a potem uczestniczyć w Eucharystii i procesji.

10 czerwcaw kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy dzień kongresowy świętować będą szkoły katolickie.

Kolejnego dnia w bazylice w Jeleniej Górze zgromadzą się ruchy i stowarzyszenia związane z małżeństwem i rodziną, by rozważać temat „Rodzina żyjąca Eucharystią”.

12 czerwca, w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w kaplicy seminaryjnej w Legnicy będzie miała miejsce modlitwa za sługi Eucharystii oraz o nowe powołania do służby w Kościele. W spotkaniu tym wezmą udział: wspólnota seminaryjna, osoby życia konsekrowanego i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego.

We wspomnienie św. Antoniego z Padwy w bazylice w Bolesławcu zgromadzą się Parafialne Zespoły i Szkolne Koła Caritas, zespoły charytatywne i wolontariusze. Temat spotkania brzmi: „Od chleba Eucharystycznego do chleb naszego powszedniego”.

Kongresowe spotkanie prezbiterium legnickiego rozpocznie się 14 czerwca Mszą św. w katedrze, a po niej w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II odbędzie się sympozjum naukowe zorganizowane przez Wyższe Seminarium DuchowneDiecezji Legnickiej.

W niedzielę 15 czerwca w Legnickim Polu będzie miało miejsce ogłoszenie nowej bazyliki mniejszej. W tym dniu odbędzie się pielgrzymka służb mundurowych.

Służba Liturgiczna (akolici, stali lektorzy, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, zakrystianie, organiści, chóry, schole, psałterzyści, ceremoniarze, lektorzy i ministranci) zgromadzą się 16 czerwca w sanktuarium św. Jacka w Legnicy.

Wspomnienie św. Brata Alberta  przypomina, że trzeba  „Być dobrym jak chleb” i w tym dniu, czyli 17 czerwca, w kościele św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu będzie stacja kongresowa, na którą zaproszone są Osoby Bezdomne i Bezrobotne oraz Osoby Niepełnosprawne.

Wspólnota Żywego Różańca; Podwórkowe Koła Różańcowe; Bractwo św. Józefa wpatrywać się będą 18 czerwca w bazylice w Krzeszowiew Matkę Bożą, która nazywana jest „Niewiastą Eucharystii”.

Zakończenie Kongresu będzie miało miejsce w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W Legnicy w zakończeniu udział wezmą Goście z Watykanu:
abp Piero Marini, wieloletni ceremoniarz papieski, a obecnie przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, oraz abp Konrad Krajewski, również wieloletni ceremoniarz papieski, a obecnie Jałmużnik Papieski.

Po zakończeniu Kongresu w Legnicy Goście z biskupami i grupą księży udadzą się do Zgorzelca, gdzie co cztery lata odbywa się świętowanie uroczystości Bożego Ciała razem z diecezją Goerlitz.

Proszę, aby w każdej parafii podczas dni kongresowych na godzinę przed wieczorną Mszą św., miała miejsce adoracja eucharystyczna. Niech ten czas będzie wyrazem naszej diecezjalnej jedności przed Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie.

2. Jakich owoców Kongresu oczekujemy?

Modlitwa kongresowa wskazuje na to, czego oczekujemy od przeżycia tych dni:

„pozwól dotknąć Rany Twego Serca, które bije w Eucharystii,

abym z wiarą wyznał: Ty jesteś „PAN MÓJ I BÓG MÓJ”;

udziel mi łaski trwania we wspólnocie Kościoła,

zjednoczonego przy eucharystycznym stole”.

Pogłębienie wiary wyrażone coraz lepszym udziałem w wielkiej tajemnicy wiary to pierwszy owoc, którego oczekujemy. Owocem mają być także następne kościoły i kaplice, w których odbywać się będzie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Niech kolejnym owocem kongresu będzie wzrost liczby członków Bractwa Eucharystycznego oraz ludzi młodych i dzieci zrzeszonych w Eucharystycznym Ruchy Młodych.

Braci i Siostry!

Nasz udział we Mszy św. jest spotkaniem z Bogiem i drugim człowiekiem. Od początku istnienia Kościoła wspólnota wiary wspierała swoimi darami potrzebujących. Zachęcam, aby w dniu dzisiejszym darem serca złożonym do puszek po Mszy św. wesprzeć poszkodowanych podczas powodzi na Bałkanach. Niech ten dar stanie się naszym kongresowym darem dla braci i sióstr w potrzebie.

Prośmy Maryję, Matkę Kościoła, o trwałe owoce naszego Kongresu. Przy pomocy łaski Bożej jesteśmy w stanie uczynić wiele dobra. Zapraszam do uczestnictwa w Kongresie i na dni kongresowe wszystkim z serca błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

 

+ Stefan Cichy

Administrator Apostolski

Diecezji Legnickiej

Legnica, dnia 29 maja 2014 r.

Zobacz również:

Galeria Kalendarz parafialny:
 
Czwartek XX tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Najśw. Maryi Panny Królowej
22 sierpnia 2019r.

Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda

Czytania na każdy dzień
Szybki kontakt:

ul. Szymanowskiego 1
59-800 Lubań
woj. dolnośląskie

Informacje:    

poczta@trojca-luban.pl

 

 

Nr konta bankowego:

PKO BP 06 1020 2137 0000 9102 0045 6525